Το δικηγορικό γραφείο «Μιχαηλίδης & Συνεργάτες» βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Ιδρύθηκε το έτος 1967 από τον Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη και από τότε συνεχώς στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το γραφείο μας πολύ γρήγορα απέκτησε ισχυρή φήμη και θεωρείται κορυφή στο δίκαιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Πέρα από αυτό, προσφέρει γενικές νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα αστικού (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), εμπορικού, εργατικού, φορολογικού, δημοσίου, αθλητικού, ευρωπαϊκού, καθώς και ποινικού δικαίου.

Στα 44 χρόνια εμπειρίας μας καταφέραμε και παρέχουμε, μέσω ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας με τον πελάτη, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα της δουλειάς μας και βασιζόμαστε στη δημιουργία ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες μας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λύση στα νομικά τους ζητήματα.

Το δραστήριο, πάντα ενημερωμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, αναλαμβάνει κάθε είδους δικαστική ή εξώδικη επίλυση υποθέσεων από ιδιώτες, εταιρίες ή οργανισμούς.