Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
t: 2310 532481 εσωτ. 01
f: 2310 525174
e: k.michailidis@michailidislaw.gr


Ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης είναι ο ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Μιχαηλίδης & Συνεργάτες. Εξειδικεύεται σε πολλούς τομείς του δικαίου με μεγαλύτερη έμφαση στο δίκαιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στο αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), στο εμπορικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και ποινικό δίκαιο.

Μόρφωση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, 1965

Δικηγορικοί Σύλλογοι
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1967

Ροδούλα Μιχαηλίδου
t: 2310 532481 εσωτ. 02
f: 2310 525174
e: r.michailidou@michailidislaw.gr


Η Ροδούλα Μιχαηλίδου είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Μιχαηλίδης & Συνεργάτες. Εξειδικεύεται σε πολλούς τομείς του δικαίου με μεγαλύτερη έμφαση στο αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), στο δίκαιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στο εμπορικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο και εργατικό δίκαιο.

Μόρφωση
• Queen Mary and Westfield College, University of London, 2002, LL.B. Upper Class Division
• University College London, University of London, 2003, LL.M. Merit
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, 2005

Δικηγορικοί Σύλλογοι
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2006 & Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας & Ουαλλίας από το 2008

Ξένες γλώσσες
Αγγλικά & Γαλλικά

Μάγδα Καρατζιά
t: 2310 532481 εσωτ. 03
f: 2310 525174
e: m.karatzia@michailidislaw.gr


Η Μάγδα Καρατζιά είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Μιχαηλίδης & Συνεργάτες. Εξειδικεύεται σε πολλούς τομείς του δικαίου με μεγαλύτερη έμφαση στο αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), στο δίκαιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στο εμπορικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και ποινικό δίκαιο.

Μόρφωση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, 1999

Δικηγορικοί Σύλλογοι
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2001

Ξένες γλώσσες
Αγγλικά & Γερμανικά